Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami do granic posesji w ul. Rycerskiej w Pabianicach na działkach nr ewid. 16/17, 22/18, 25/18, 22/17, 16/16, 16/19, 25/12, obręb P-28.

­

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

     Zgodnie z art. 30a ustawy Prawo budowlane, zawiadamiamy, że w dniu 31.12.2018r., Inwestor – Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., dokonał zgłoszenia budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami do granic posesji w ul. Rycerskiej w Pabianicach na działkach nr ewid. 16/17, 22/18, 25/18, 22/17, 16/16, 16/19, 25/12, obręb P-28.

     Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14.06.1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego, informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące w/w sprawy w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2, w Wydziale Architektury i Budownictwa, budynek "C", I piętro, pokój 105 (tel. 42 225 40 57).

     O rozstrzygnięciu postępowania organ zamieści informację w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu w terminie 3 dni.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami do granic posesji w ul. Rycerskiej w Pabianicach na działkach nr ewid. 16/17, 22/18, 25/18, 22/17, 16/16, 16/19, 25/12, obręb P-28.
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Pabianicach
Informację opublikował:Agnieszka Kilańczyk
Informację wytworzył:Anna Korycka
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:02.01.2019 10:32

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
21.01.2019 13:24 Edycja dokumentu (Agnieszka Kilańczyk)
21.01.2019 13:24 Dodano załącznik "Zgłoszenie przyjęte bez uwag i sprzeciwu, Pabianice, dz. 16/17, 22/18, 25/18, 22/17, 16/16, 16/19, 25/12, obręb P-28." (Agnieszka Kilańczyk)
02.01.2019 10:32 zgłoszenia budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami do granic posesji w ul. Rycerskiej w Pabianicach. (Agnieszka Kilańczyk)