Przedmiot działania Komisji Oświaty i Wychowania

­

PRZEDMIOT DZIAŁANIA
KOMISJI OŚWIATY I WYCHOWANIA

 

 1. Komisja współdziała z:
  • Wydziałem Oświaty i Wychowania Starostwa Powiatowego,
  • Dyrektorami placówek oświatowo - wychowawczych Powiatu Pabianickiego,
  • Skarbnikiem Powiatu
   w sprawach uchwalania i wykonywania budżetu Powiatu
   w działach i rozdziałach dotyczących oświaty i wychowania.
 2. Przedmiotem i głównymi kierunkami działania Komisji są w szczególności sprawy:
  • opiniowanie projektów uchwał dotyczących budżetu szkół i placówek
   oświatowo - wychowawczych,
  • dotyczące warunków funkcjonowania szkół i placówek oświatowo-
   wychowawczych na terenie Powiatu Pabianickiego,
  • dotyczące restrukturyzacji placówek oświatowo - wychowawczych,
  • dotyczące nauczycieli i pracowników administracji i obsługi szkół Powiatu,
  • zwalczanie patologii wśród młodzieży na terenie Powiatu Pabianickiego,
  • związane z reformą oświaty,
  • udzielania stypendiów dla uczniów i studentów.
 3. Opiniowanie projektów budżetu Wydziału Oświaty i Wychowania oraz sprawozdań
  z wykonania tego budżetu.
 4. Współdziałanie z organizacjami społecznymi zajmującymi sprawami
  oświatowo- wychowawczymi.
 5. Współdziałanie z ze związkami zawodowymi działającymi w szkołach i placówkach
  oświatowo - wychowawczych.
 6. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Radę.

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Przedmiot działania Komisji Oświaty i Wychowania
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Wojciech Goss
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:26.03.2019 12:08

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
26.03.2019 12:08 Utworzenie dokumentu. (Wojciech Goss)