Zawiadomienie dot. budowy dwóch hal magazynowo - produkcyjnych z zapleczem socjalno - biurowym, przy ul. Inwestycyjnej, obr. K - 19 w Konstantynowie Łódzkim

­

Konstantynów Łódzi dnia: 18.03.2019r.

AB.6740.15.2019.MK

       

Starostwo Powiatowe w Pabianicach, Wydział Architektury i Budownictwa

Oddział zamiejscowy w Konstantynowie Łódzkim

z a w i a d a m i a

o wydaniu przez Starostę Pabianickiego decyzji nr 110/2019 znak: AB.6740.15.2019.MK z dnia 18 marca 2019r. o zezwoleniu na budowę 2 hal magazynowo - produkcyjnych z zapleczami socjalno - biurowymi, zbiornika ppoż. z pompownią, portierni, zbiornika retencyjnego, stacji trafo, układu drogowego wraz z miejscami parkingowymi, instalacji kanalizacji sanitarnej, instalacji kanalizacji deszczowej, instalacji wody, instalacji energii elektrycznej, zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej, instalacji wentylacji mechanicznej oraz rozbiórkę obiektu węzła betoniarskiego i wieży mieszalniczej z silosami w Konstantynowie Łódzkim przy ulicy Inwestycyjnej, na działkach nr ewid.: 86/38, 86/48, 86/49, 86/50, 86/52, 90/10, 91/10, 91/11, 91/12, 91/13, 91/14, 91/15, 91/16, 91/17, 91/18, 91/19, 91/20, 91/21, 91/22, 91/23, obręb K-19.

             W związku z powyższym informuje się, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące w/w sprawy, w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego Oddział zamiejscowy w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Zgierskiej nr 2, I piętro, pok. nr 14, codziennie w godz. pracy urzędu (od poniedziałku do czwartku w godz. 800- 1600 , wtorek  w godz. 900- 1700 i piątek w godz. 700 – 1400).

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zawiadomienie dot. budowy dwóch hal magazynowo - produkcyjnych z zapleczem socjalno - biurowym, przy ul. Inwestycyjnej, obr. K - 19 w Konstantynowie Łódzkim
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Michał Lewandowski
Informację wytworzył:Barbara Markiewicz
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:26.03.2019 13:22

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
Brak wpisów w rejestrze.