Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy linii kablowej nn w miejscowości Piątkowisko, na działkach nr ewid. 667/26, 525, 672/61, gm. Pabianice.

­

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

       Zgodnie z art. 30a ustawy Prawo budowlane, zawiadamiamy, że w dniu 27.09.2019r., Pełnomocnik Inwestora PGE Dystrybucja S.A., Pan Rafał Skowron dokonał zgłoszenia budowy linii kablowej nn w miejscowości Piątkowisko, na działkach nr ewid. 667/26, 525, 672/61, gm. Pabianice.

      Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14.06.1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego, informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące w/w sprawy w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Partyzancka 56, w Wydziale Architektury i Budownictwa, I piętro, pokój 10 (tel. 42 208 77 09).

      O rozstrzygnięciu postępowania organ zamieści informację w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu w terminie 3 dni.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy linii kablowej nn w miejscowości Piątkowisko, na działkach nr ewid. 667/26, 525, 672/61, gm. Pabianice.
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Pabianicach
Informację opublikował:Agnieszka Kilańczyk
Informację wytworzył:Anna Korycka
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:01.10.2019 10:15

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
21.10.2019 13:58 Edycja dokumentu (Agnieszka Kilańczyk)
21.10.2019 13:58 Dodano załącznik "Zgłoszenie przyjęte bez uwag i sprzeciwu, Piątkowisko, dz. 667/26, 525, 672/61, gm. Pabianice" (Agnieszka Kilańczyk)
01.10.2019 10:15 zgłoszenie budowy linii kablowej nn w miejscowości Piątkowisko, na działkach nr ewid. 667/26, 525, 672/61, gm. Pabianice. (Agnieszka Kilańczyk)