Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia rozbudowy sieci wodociągowej i sieci tłocznej kanalizacji sanitarnej w ul. Piaskowej w Ksawerowie, na działkach nr ewid. 785/6, 789/1, gm. Ksawerów.

­

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

        Zgodnie z art. 30a ustawy Prawo budowlane, zawiadamiamy, że w dniu 15.10.2019r., Inwestor Gmina Ksawerów, dokonał zgłoszenia rozbudowy sieci wodociągowej i sieci tłocznej kanalizacji sanitarnej w ul. Piaskowej w Ksawerowie, na działkach nr ewid. 785/6, 789/1, gm. Ksawerów.

        Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14.06.1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego, informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące w/w sprawy w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Partyzancka 56, w Wydziale Architektury i Budownictwa, I piętro, pokój 10 (tel. 42 208 77 08).

       O rozstrzygnięciu postępowania organ zamieści informację w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu w terminie 3 dni.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia rozbudowy sieci wodociągowej i sieci tłocznej kanalizacji sanitarnej w ul. Piaskowej w Ksawerowie, na działkach nr ewid. 785/6, 789/1, gm. Ksawerów.
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Pabianicach
Informację opublikował:Agnieszka Kilańczyk
Informację wytworzył:Anna Korycka
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:16.10.2019 12:03

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
07.11.2019 14:59 Edycja dokumentu (Agnieszka Kilańczyk)
07.11.2019 14:59 Dodano załącznik "Zgłoszenie przyjęte bez uwag i sprzeciwu, Ksawerów, ul. Piaskowa, dz. 785/6, 789/1, gm. Ksawerów." (Agnieszka Kilańczyk)
16.10.2019 12:03 zgłoszenie rozbudowy sieci wodociągowej i sieci tłocznej kanalizacji sanitarnej w ul. Piaskowej w Ksawerowie, na działkach nr ewid. 785/6, 789/1, gm. Ksawerów. (Agnieszka Kilańczyk)