Informacja o wyniku I przetargu dot. działek nr: 187 i 188 położonych w Pabianicach przy ul. Starej 4 i 2

­

                                                              Pabianice, dnia 29 października 2019 r.

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU
dot. działek: nr 187 i nr 188 położonych Pabianicach
przy ul. Starej 2 i 4

W dniu 29 października 2019 r. o godz. 13:00 w siedzibie
Starostwa Powiatowego w Pabianicach przy ul. Piłsudskiego 2,
budynek A, piętro I, Gabinet Wicestarosty, odbył się I przetarg
ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej,
położonej w Pabianicach w obrębie 0026 P-26 przy ul. Starej 2,
oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 188 o pow. 0,1199 ha
i przy ul. Starej 4, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 187
o powierzchni 0,0889 ha, objętej księgą wieczystą Nr LD1P/00054118/0,
stanowiącej własność Skarbu Państwa.
Liczba osób dopuszczonych do przetargu – brak.
Liczba osób niedopuszczonych do przetargu – brak.
Cena wywoławcza nieruchomości (działki nr 187 i 188) – 274 000,00 zł
(słownie: dwieście siedemdziesiąt cztery tysiące złotych 00/100).
Przetarg rozstrzygnięty wynikiem negatywnym.

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Informacja o wyniku I przetargu dot. działek nr: 187 i 188 położonych w Pabianicach przy ul. Starej 4 i 2
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Grzelak
Informację wytworzył:Krzysztof Habura
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:29.10.2019 14:20

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
29.10.2019 14:20 Utworzenie dokumentu. (Małgorzata Grzelak)