Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN, przyłącza kablowego SN, linii kablowych nn w miejscowości Pabianice, przy ul. Karniszewickiej, na działkach nr ewid. 98/15, 323/1, 323/16,obręb P-2.

­

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

       Zgodnie z art. 30a ustawy Prawo budowlane, zawiadamiamy, że w dniu 29.10.2019r., Pełnomocnik Inwestora PGE Dystrybucja S.A., Pan Bartosz Zapart dokonał zgłoszenia budowy kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN, przyłącza kablowego SN, linii kablowych nn w miejscowości Pabianice, przy ul. Karniszewickiej, na działkach nr ewid. 98/15, 323/1, 323/16,obręb P-2.

      Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14.06.1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego, informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące w/w sprawy w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Partyzancka 56, w Wydziale Architektury i Budownictwa, I piętro, pokój 11 (tel. 42 208 77 07).

      O rozstrzygnięciu postępowania organ zamieści informację w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu w terminie 3 dni.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN, przyłącza kablowego SN, linii kablowych nn w miejscowości Pabianice, przy ul. Karniszewickiej, na działkach nr ewid. 98/15, 323/1, 323/16,obręb P-2.
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Pabianicach
Informację opublikował:Agnieszka Kilańczyk
Informację wytworzył:Anna Korycka
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:30.10.2019 13:24

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
20.11.2019 12:50 Edycja dokumentu (Agnieszka Kilańczyk)
20.11.2019 12:49 Dodano załącznik "Zgłoszenie przyjęte bez uwag i sprzeciwu, Pabianice, ul. Karniszewicka, dz. 98/15, 323/1, 323/16,obręb P-2." (Agnieszka Kilańczyk)
30.10.2019 13:24 zgłoszenie budowy kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN, przyłącza kablowego SN, linii kablowych nn w miejscowości Pabianice, przy ul. Karniszewickiej. (Agnieszka Kilańczyk)