Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy sieci gazowej o ciśnieniu do 0,5 MPa w miejscowości Pabianice, przy ul. Poprzecznej i Barucha, na działkach nr ewid. 279, 222,obręb P-9.

­

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

       Zgodnie z art. 30a ustawy Prawo budowlane, zawiadamiamy, że w dniu 31.10.2019r., Pełnomocnik Inwestora PSG Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, Pan Marcin Kozikowski dokonał zgłoszenia budowy sieci gazowej o ciśnieniu do 0,5 MPa w miejscowości Pabianice, przy ul. Poprzecznej i Barucha, na działkach nr ewid. 279, 222,obręb P-9.

       Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14.06.1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego, informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące w/w sprawy w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Partyzancka 56, w Wydziale Architektury i Budownictwa, I piętro, pokój 11 (tel. 42 208 77 07).

       O rozstrzygnięciu postępowania organ zamieści informację w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu w terminie 3 dni.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy sieci gazowej o ciśnieniu do 0,5 MPa w miejscowości Pabianice, przy ul. Poprzecznej i Barucha, na działkach nr ewid. 279, 222,obręb P-9.
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Pabianicach
Informację opublikował:Agnieszka Kilańczyk
Informację wytworzył:Anna Korycka
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:04.11.2019 10:23

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
22.11.2019 12:43 Edycja dokumentu (Agnieszka Kilańczyk)
22.11.2019 12:43 Dodano załącznik "Zgłoszenie przyjęte bez uwag i sprzeciwu, Pabianice, ul. Poprzeczna i Barucha, dz. 279, 222, P-9" (Agnieszka Kilańczyk)
04.11.2019 10:23 Zgłoszenie budowy sieci gazowej o ciśnieniu do 0,5 MPa w miejscowości Pabianice, przy ul. Poprzecznej i Barucha, na działkach nr ewid. 279, 222,obręb P-9. (Agnieszka Kilańczyk)