Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy sieci kanalizacji sanitarnej z rur 200 PVC-U z odgałęziami w Pabianicach, przy ul. Sybiraków, na działkach nr ewid. 85/10, 124/9, obręb P-15.

­

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

        Zgodnie z art. 30a ustawy Prawo budowlane, zawiadamiamy, że w dniu 19.11.2019r., Inwestor Jarosław Filak, dokonał zgłoszenia budowy sieci kanalizacji sanitarnej z rur 200 PVC-U z odgałęziami w Pabianicach, przy ul. Sybiraków, na działkach nr ewid. 85/10, 124/9, obręb P-15.  

        Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14.06.1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego, informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące w/w sprawy w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Partyzancka 56, w Wydziale Architektury i Budownictwa, I piętro, pokój 11 (tel. 42 208 77 07).

        O rozstrzygnięciu postępowania organ zamieści informację w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu w terminie 3 dni.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy sieci kanalizacji sanitarnej z rur 200 PVC-U z odgałęziami w Pabianicach, przy ul. Sybiraków, na działkach nr ewid. 85/10, 124/9, obręb P-15.
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Pabianicach
Informację opublikował:Agnieszka Kilańczyk
Informację wytworzył:Anna Korycka
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:20.11.2019 11:53

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
10.12.2019 09:08 Edycja dokumentu (Agnieszka Kilańczyk)
10.12.2019 09:08 Dodano załącznik "Zgłoszenie przyjęte bez uwag i sprzeciwu, Pabianice, ul. Sybiraków, dz. 85/10, 124/9, P-15" (Agnieszka Kilańczyk)
20.11.2019 11:53 Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej z rur 200 PVC-U z odgałęzieniami w Pabianicach, przy ul. Sybiraków, na działkach nr ewid. 85/10, 124/9, obręb P-15. (Agnieszka Kilańczyk)