Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Ksawerowie, na działkach nr ewid. 1572/3, 1573/12, gm. Ksawerów.

­

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

       Zgodnie z art. 30a ustawy Prawo budowlane, zawiadamiamy, że w dniu 27.11.2019r., Inwestorzy: Pani Ilona Owczarek, Pan Dusan Kozak, Państwo Monika i Mateusz Sowała dokonali zgłoszenia budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Ksawerowie, na działkach nr ewid. 1572/3, 1573/12, gm. Ksawerów.

         Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14.06.1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego, informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące w/w sprawy w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Partyzancka 56, w Wydziale Architektury i Budownictwa, I piętro, pokój 10 (tel. 42 208 77 08).

        O rozstrzygnięciu postępowania organ zamieści informację w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu w terminie 3 dni.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Ksawerowie, na działkach nr ewid. 1572/3, 1573/12, gm. Ksawerów.
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Pabianicach
Informację opublikował:Agnieszka Kilańczyk
Informację wytworzył:Anna Korycka
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:28.11.2019 13:10

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
19.12.2019 09:23 Edycja dokumentu (Agnieszka Kilańczyk)
19.12.2019 09:22 Dodano załącznik "Zgłoszenie przyjęte bez uwag i sprzeciwu, Ksawerów, ul. Akacjowa, dz. 1572/3, 1573/12, gm. Ksawerów " (Agnieszka Kilańczyk)
28.11.2019 13:10 Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Ksawerowie, na działkach nr ewid. 1572/3, 1573/12, gm. Ksawerów. (Agnieszka Kilańczyk)