Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych w marcu 2020 roku

­

Uchwała Nr

z dnia

w sprawie

status

42/20

30-03-2020 przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Pabianickiego do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących .

41/20

30-03-2020 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2020 rok .

40/20

30-03-2020 zmian w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2020 rok .

39/20

30-03-2020 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2020 rok .

38/20

23-03-2020 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2020 rok .

37/20

23-03-2020 unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Pabianickiego w 2020 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia .

36/20

23-03-2020 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2020 rok .

35/20

23-03-2020 zmian w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2020 rok .

34/20

16-03-2020 powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia w 2020 roku .

33/20

16-03-2020 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2020 rok .

32/20

16-03-2020 zmian w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2020 rok .

31/20

09-03-2020 sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Pabianickiego, przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny .

30/20

09-03-2020 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2020 rok .

29/20

09-03-2020 zmian w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2020 rok .

28/20

09-03-2020 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2020 rok .

27/20

09-03-2020 zmian w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2020 rok .

26/20

02-03-2020 upoważnienia osób do składania oświadczeń woli w związku z aplikowaniem o dofinansowanie zadania pn. "Restauracja i konserwacja Sali Złotej Pałacu Endera w Pabianicach" .

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych w marcu 2020 roku
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Wojciech Goss
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:22.04.2020 14:03

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
22.04.2020 14:03 Utworzenie dokumentu. (Wojciech Goss)