Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

­

Zawiadomienie

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu, zawiadamia, że na wniosek Zarządu Powiatu w Pabianicach prowadzone jest postępowanie w ramach rozbudowy drogi powiatowej nr 331Ew miejscowości Pawłówek, w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych na:

  1. Wykonanie urządzeń wodnych - przebudowa i budowa rowów przydrożnych odwadniajacych
  2. Usługi wodne - odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z projektowanej zlewni do gruntu

 

Komentarz

­

Osoba odpowiedzialna za treść:

/-/ Anita Barańska - Zastępca Dyrektora Zarządu Zlewni w Sieradzu

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Partyzancka 56
Informację opublikował:Izabela Rzempowska
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:28.09.2020 15:05

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
28.09.2020 15:40 Dokument został odzyskany. (Izabela Rzempowska)
28.09.2020 15:39 Dokument usunięto. (Izabela Rzempowska)
28.09.2020 15:05 Utworzenie dokumentu. (Izabela Rzempowska)