Budowa sieci wodociągowej, ul. Nadrzeczna, obr. K - 21, dz. 3/5, Konstantynów Łódzki

­

Konstantynów Łódzki dn. 01.12.2020r.

AB.6743.358.2020.MK

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 30a ustawy Prawo budowlane, zawiadamiamy, że w dniu 01.12.2020r., Inwestorzy P. Rafał Karpiński, P. Łukasz Proc, P. Marcin Dominiak, P. Damian Kaczmarski, dokonali zgłoszenia budowy sieci wodociągowej, na terenie dz. nr ewid. 3/5, ul. Nadrzeczna, Konstantynowie Łódzkim, obręb K-21.

           Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14.06.1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego, informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące w/w sprawy w  Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Pabianicach, Oddział zamiejscowy w Konstantynowie Łódzkim, ul. Zgierska 2, 95-050 Konstantynów Łódzki, p. 14.   

O rozstrzygnięciu postępowania organ zamieści informację w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu w terminie 3 dni.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Budowa sieci wodociągowej, ul. Nadrzeczna, obr. K - 21, dz. 3/5, Konstantynów Łódzki
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Michał Lewandowski
Informację wytworzył:Barbara Markiewicz
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:03.12.2020 15:16

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
12.01.2021 11:33 Dodano załącznik "brak sprzeciwu BiP- zgłoszenie AB.6743.358.2020.MK.pdf" (Kinga Nowak)
03.12.2020 15:16 Utworzenie dokumentu. (Michał Lewandowski)