Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę ryb dla Domu Pomocy Społecznej Pod Dębami w Konstantynowie Łódzkim

­

Dom Pomocy Społecznej

„Pod Dębami”

95-050 Konstantynów Łódzki ul. Bechcice 3

województwo łódzkie

________________________________________________________________________________

tel. (+48) 422-111-210        faks (+48) 422-111-210 w 60        NIP 727-104-51-59      REGON 000311734

 

                                Do Wszystkich Użytkowników postępowania       

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

DPS „Pod Dębami“ z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim ul. Bechcice 3 ogłasza wyniki konkursu ofert przeprowadzonego w dniu 14-12-2020 w celu wyłonienia Wykonawcy na

 

 DOSTAWĘ RYB DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ „POD DĘBAMI” W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM.

Nr Sprawy ZP/39/2020/Pr. Wew

 

Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej „Pod Dębami” w Konstantynowie Łódzkim,
                          95-050 Konstantynów Łódzki, Bechcice 3

 

Ofertę w przedmiotowym postępowaniu złożyło 2 Wykonawców.

 

  1. Za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:

 

PHU Basia Sp.j. Barbara Tuzin, Krzysztof Tuzin, 92-111 Łódź, Brzezińska 56

- wartość wybranej oferty brutto : 24469,26

- oferta spełnia wszystkie wymogi specyfikacji zamówienia określonych przez Zamawiającego;

- oferta uzyskała łącznie 100 pkt.( cena – 60 pkt; termin dostawy - 20 pkt; zgodność z wymaganiami zamawiającego – 20 pkt)

II. W przedmiotowym postępowaniu odrzucono ofertę Wykonawcy – P.W. SER-WIKA Sp.j., 98-260 Burzenin, Kamionka 48. Oferta została odrzucona, gdyż jest niepełna (nie zawiera wszystkich wymaganych załączników), a także nie spełnia wymagań Zamawiającego dotyczących przedmiotu zamówienia.

 

III. W przedmiotowym postępowaniu nie wykluczono żadnego z Wykonawców.

 

Dziękujemy Wykonawcy za udział w konkursie.

 

 

Dyrektor DPS

„Pod Dębami”

 

Hubert Kowalski

 

 

Konstantynów Łódzki, 14-12-2020

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę ryb dla Domu Pomocy Społecznej Pod Dębami w Konstantynowie Łódzkim
Podmiot udostępniający informację:Dom Pomocy Społecznej - Konstantynów Łódzki, 95-050 ul. Bechcice 3
Informację opublikował:Krzysztof Swat
Informację wytworzył:Katarzyna Michalska-Dróżka
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:14.12.2020 19:18

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
14.12.2020 19:18 Utworzenie dokumentu. (Krzysztof Swat)