Postępowanie administracyjne dot. ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości położonej w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Zagajnikowej, w obrębie 0013 K-13, część działki nr 100/2

­

Postęowanie administracyjne
w trybie art. 124 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
polegające na ograniczeniu, w drodze decyzji, sposobu korzystania z części
nieruchomości o pow. 22,20 m², położonej w Konstantynowie Łódzkim
przy ul. Zagajnikowej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 100/2
o pow. całkowitej 0,0222 ha, obręb 0013 K-13, w celu przeprowadzenia
gazociągu niskiego ciśnienia średnicy Ø110 mm o długości 22,20 m wraz
z pasem eksploatacyjnym o szerokości 1 m (po 0,5 m na każdą stronę od osi rury)
na w/w części nieruchomości.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Postępowanie administracyjne dot. ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości położonej w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Zagajnikowej, w obrębie 0013 K-13, część działki nr 100/2
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Grzelak
Informację wytworzył:Anna Dobrosz
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:05.01.2021 12:25

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
26.01.2021 11:54 Edycja dokumentu (Małgorzata Grzelak)
26.01.2021 11:54 Dodano załącznik "Decyzja Starosty Pabianickiego" (Małgorzata Grzelak)
26.01.2021 11:53 Edycja dokumentu (Małgorzata Grzelak)
05.01.2021 12:25 Utworzenie dokumentu. (Małgorzata Grzelak)