Ogłoszenie dot. ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości położonej w gm. Dłutów, oznaczonej w ewidencji gruntów w obrębie 0020 Świerczyna jako działka nr 271

­

Ogłoszenie
Starosta Pabianicki wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej
podaje do publicznej wiadomości, iż PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź,
RE Bełchatów wystąpiła z wnioskiem o ograniczenie, w drodze decyzji,
sposobu korzystania z części nieruchomości o pow. 0,0116 ha,
położonej w gminie Dłutów, oznaczonej w ewidencji gruntów
jako działka nr 271 o pow. całkowitej 0,0323 ha, obręb 0020 Świerczyna,
w celu przeprowadzenia elektroenergetycznej linii kablowej typu
YAKXs 4x120 mm² na w/w części nieruchomości.
Z uwagi na powyższe, na podstawie art. 114 ust. 3 i 4 i art. 124a
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 z późn.zm.),
Starosta Pabianicki wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej
wzywa wszystkie osoby, którym przysługują prawa rzeczowe
do nieruchomości do ich ujawnienia i udowodnienia w terminie
2 miesięcy od dnia niniejszego ogłoszenia – pod rygorem pominięcia
praw tych osób w postępowaniu o ograniczenie sposobu korzystania
z w/w części nieruchomości.
Wszelkie oświadczenia, wnioski oraz dokumenty należy przesłać na adres
Starostwa Powiatowego w Pabianicach lub przedłożyć w siedzibie
Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, ul. Piłsudskiego 2,
95-200 Pabianice, budynek C, I piętro, pokój 103, tel.: (42) 225 40 58.

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Ogłoszenie dot. ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości położonej w gm. Dłutów, oznaczonej w ewidencji gruntów w obrębie 0020 Świerczyna jako działka nr 271
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Grzelak
Informację wytworzył:Krzysztof Habura
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:26.01.2021 10:02

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
26.01.2021 10:02 Utworzenie dokumentu. (Małgorzata Grzelak)