Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu dla budynku mieszkalnego, jednorodzinnego w Pabianicach, przy ul. Niecałej 10A, na działce nr ewid. 157/2, obręb P-6.

­

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

         Zgodnie z art. 30a ustawy Prawo budowlane, zawiadamiamy, że w dniu 19.05.2021r., Inwestorzy Anna i Zbigniew Szydłowscy , dokonali zgłoszenia budowy zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu dla budynku mieszkalnego, jednorodzinnego w Pabianicach, przy ul. Niecałej 10A, na działce nr ewid. 157/2, obręb P-6.

        Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14.06.1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego, informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące w/w sprawy w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Partyzancka 56, w Wydziale Architektury i Budownictwa, I piętro, pokój 11 (tel. 42 208 77 05).

        O rozstrzygnięciu postępowania organ zamieści informację w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu w terminie 3 dni.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu dla budynku mieszkalnego, jednorodzinnego w Pabianicach, przy ul. Niecałej 10A, na działce nr ewid. 157/2, obręb P-6.
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Pabianicach
Informację opublikował:Agnieszka Kilańczyk
Informację wytworzył:Agnieszka Kilańczyk
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:21.05.2021 14:01

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
10.06.2021 13:33 Edycja dokumentu (Agnieszka Kilańczyk)
10.06.2021 13:33 Dodano załącznik "Zgłoszenie przyjęte bez uwag i sprzeciwu, Pabianice, ul. Niecała 10a, dz. 157/2, obręb P-6." (Agnieszka Kilańczyk)
21.05.2021 14:01 zgłoszenie budowy zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu dla budynku mieszkalnego, w Pabianicach, przy ul. Niecałej 10A, na działce nr ewid. 157/2, obręb P-6. (Agnieszka Kilańczyk)