Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu nr 5 w budynku mieszkalnym w Pabianicach, przy ul. Kościuszki 5, na działce nr ewid. 236/6, obręb P-7.

­

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

       Zgodnie z art. 30a ustawy Prawo budowlane, zawiadamiamy, że w dniu 21.05.2021r., Inwestorka Pani Łucja Szafran, dokonała zgłoszenia rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu nr 5 w budynku mieszkalnym w Pabianicach, przy ul. Kościuszki 5, na działce nr ewid. 236/6, obręb P-7.

        Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14.06.1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego, informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące w/w sprawy w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Partyzancka 56, w Wydziale Architektury i Budownictwa, I piętro, pokój 11 (tel. 42 208 77 05).

        O rozstrzygnięciu postępowania organ zamieści informację w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu w terminie 3 dni.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu nr 5 w budynku mieszkalnym w Pabianicach, przy ul. Kościuszki 5, na działce nr ewid. 236/6, obręb P-7.
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Pabianicach
Informację opublikował:Agnieszka Kilańczyk
Informację wytworzył:Agnieszka Kilańczyk
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:25.05.2021 13:55

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
15.06.2021 10:56 Edycja dokumentu (Agnieszka Kilańczyk)
15.06.2021 10:56 Dodano załącznik "Zgłoszenie przyjęte bez uwag i sprzeciwu, Pabianice, ul. Kościuszki 5 m 5, dz. 236/6, obręb P-7." (Agnieszka Kilańczyk)
25.05.2021 13:55 zgłoszenie rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu nr 5 w budynku mieszkalnym w Pabianicach, przy ul. Kościuszki 5, na działce nr ewid. 236/6, obręb P-7. (Agnieszka Kilańczyk)