Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy linii kablowej nn w Ksawerowie w ul. Tymiankowej i Kościuszki, na działkach nr ewid. 372/2, 177, 359/35, gm. Ksawerów.

­

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

        Zgodnie z art. 30a ustawy Prawo budowlane, zawiadamiamy, że w dniu 25.05.2021r., Pełnomocnik Inwestora PGE Dysrtybucja S.A. Oddział Łódź, Pan Sebastian Nowak, dokonał zgłoszenia budowy linii kablowej nn w Ksawerowie w ul. Tymiankowej i Kościuszki, na działkach nr ewid. 372/2, 177, 359/35, gm. Ksawerów.

        Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14.06.1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego, informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące w/w sprawy w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Partyzancka 56, w Wydziale Architektury i Budownictwa, I piętro, pokój 10 (tel. 42 208 77 08).

        O rozstrzygnięciu postępowania organ zamieści informację w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu w terminie 3 dni.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy linii kablowej nn w Ksawerowie w ul. Tymiankowej i Kościuszki, na działkach nr ewid. 372/2, 177, 359/35, gm. Ksawerów.
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Pabianicach
Informację opublikował:Agnieszka Kilańczyk
Informację wytworzył:Agnieszka Kilańczyk
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.05.2021 13:08

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
25.06.2021 14:55 Edycja dokumentu (Agnieszka Kilańczyk)
25.06.2021 14:55 Dodano załącznik "Zgłoszenie przyjęte bez uwag i sprzeciwu, Ksawerów, ul. Tymiankowa, Kościuszki, dz. 372/2, 177, 359/35, 19/15, gm. Ksawerów." (Agnieszka Kilańczyk)
27.05.2021 13:08 zgłoszenie budowy linii kablowej nn w Ksawerowie w ul. Tymiankowej i Kościuszki, na działkach nr ewid. 372/2, 177, 359/35, gm. Ksawerów. (Agnieszka Kilańczyk)