Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy odcinka sieci wodociągowej PVC 90 oraz przyłącza wodociągowego do studni wodomierzowej w miejscowości Dłutów Poduchowny, na działkach nr ewid. 26/44 i 26/35, gm. Dłutów.

­

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

         Zgodnie z art. 30a ustawy Prawo budowlane, zawiadamiamy, że w dniu 28.05.2021r., Inwestor Pan Seweryn Kmieć, dokonał zgłoszenia budowy odcinka sieci wodociągowej PVC 90 oraz przyłącza wodociągowego do studni wodomierzowej w miejscowości Dłutów Poduchowny, na działkach nr ewid. 26/44 i 26/35, gm. Dłutów.

        Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14.06.1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego, informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące w/w sprawy w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Partyzancka 56, w Wydziale Architektury i Budownictwa, I piętro, pokój 10 (tel. 42 208 77 10).

       O rozstrzygnięciu postępowania organ zamieści informację w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu w terminie 3 dni.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy odcinka sieci wodociągowej PVC 90 oraz przyłącza wodociągowego do studni wodomierzowej w miejscowości Dłutów Poduchowny, na działkach nr ewid. 26/44 i 26/35, gm. Dłutów.
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Pabianicach
Informację opublikował:Agnieszka Kilańczyk
Informację wytworzył:Agnieszka Kilańczyk
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:02.06.2021 08:45

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
21.06.2021 15:52 Edycja dokumentu (Agnieszka Kilańczyk)
21.06.2021 15:52 Dodano załącznik "Zgłoszenie przyjęte bez uwag i sprzeciwu, Dłutów Poduchowny, dz. 26/44, 26/35, gm. Dłutów." (Agnieszka Kilańczyk)
02.06.2021 08:45 zgłoszenie budowy odcinka sieci wodociągowej PVC 90 oraz przyłącza wodociągowego do studni wodomierzowej w Dłutowie Poduchownym, dz. 26/44 i 26/35, gm. Dłutów. (Agnieszka Kilańczyk)