Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej do budynku mieszkalnego, jednorodzinnego w Pabianicach, przy ul. Dąbrowskiego, na działce nr ewid. 83, obręb P-6.

­

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

         Zgodnie z art. 30a ustawy Prawo budowlane, zawiadamiamy, że w dniu 31.05.2021r., Inwestor Pan Andrzej Kufera, dokonał zgłoszenia budowy zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej do budynku mieszkalnego, jednorodzinnego w Pabianicach, przy ul. Dąbrowskiego, na działce nr ewid. 83, obręb P-6.

         Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14.06.1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego, informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące w/w sprawy w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Partyzancka 56, w Wydziale Architektury i Budownictwa, I piętro, pokój 11 (tel. 42 208 77 06).

        O rozstrzygnięciu postępowania organ zamieści informację w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu w terminie 3 dni.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej do budynku mieszkalnego, jednorodzinnego w Pabianicach, przy ul. Dąbrowskiego, na działce nr ewid. 83, obręb P-6.
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Pabianicach
Informację opublikował:Agnieszka Kilańczyk
Informację wytworzył:Agnieszka Kilańczyk
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:02.06.2021 13:53

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
28.06.2021 10:52 Edycja dokumentu (Agnieszka Kilańczyk)
28.06.2021 10:52 Dodano załącznik "Zgłoszenie przyjęte bez uwag i sprzeciwu, Pabianice, ul. Dąbrowskiego 20, dz. 83, obręb P- 6." (Agnieszka Kilańczyk)
02.06.2021 13:53 zgłoszenie budowy zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w Pabianicach, przy ul. Dąbrowskiego, na działce nr ewid. 83, obręb P-6. (Agnieszka Kilańczyk)