Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy sieci wodociągowej w miejscowości Huta Dłutowska, na działce nr ewid. 70/2, gm. Dłutów.

­

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

        Zgodnie z art. 30a ustawy Prawo budowlane, zawiadamiamy, że w dniu 01.06.2021r., Inwestorzy Marcin Markowski i Tadeusz Nowicki, dokonali zgłoszenia budowy sieci wodociągowej w miejscowości Huta Dłutowska, na działce nr ewid. 70/2, gm. Dłutów.

       Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14.06.1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego, informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące w/w sprawy w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Partyzancka 56, w Wydziale Architektury i Budownictwa, I piętro, pokój 101 (tel. 42 208 77 08).

       O rozstrzygnięciu postępowania organ zamieści informację w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu w terminie 3 dni.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy sieci wodociągowej w miejscowości Huta Dłutowska, na działce nr ewid. 70/2, gm. Dłutów.
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Pabianicach
Informację opublikował:Agnieszka Kilańczyk
Informację wytworzył:Agnieszka Kilańczyk
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:08.06.2021 08:06

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
30.06.2021 14:28 Edycja dokumentu (Agnieszka Kilańczyk)
30.06.2021 14:28 Dodano załącznik "Zgłoszenie przyjęte bez uwag i sprzeciwu, Leszczyny, dz. 70/2, 83, 102/1, gm. Dłutów." (Agnieszka Kilańczyk)
08.06.2021 08:06 zgłoszenie budowy sieci wodociągowej w miejscowości Huta Dłutowska, na działce nr ewid. 70/2, gm. Dłutów. (Agnieszka Kilańczyk)