Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w Pabianicach, przy ul. Konstantynowskiej 43, na działce nr ewid. 143, obręb P-9.

­

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

        Zgodnie z art. 30a ustawy Prawo budowlane, zawiadamiamy, że w dniu 01.06.2021r., Inwestorka Pani Beata Wojnarowska, dokonała zgłoszenia budowy zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w Pabianicach, przy ul. Konstantynowskiej 43, na działce nr ewid. 143, obręb P-9.

         Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14.06.1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego, informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące w/w sprawy w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Partyzancka 56, w Wydziale Architektury i Budownictwa, I piętro, pokój 11 (tel. 42 208 77 06).

         O rozstrzygnięciu postępowania organ zamieści informację w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu w terminie 3 dni.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w Pabianicach, przy ul. Konstantynowskiej 43, na działce nr ewid. 143, obręb P-9.
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Pabianicach
Informację opublikował:Agnieszka Kilańczyk
Informację wytworzył:Agnieszka Kilańczyk
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:08.06.2021 09:49

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
23.06.2021 14:30 Edycja dokumentu (Agnieszka Kilańczyk)
23.06.2021 14:30 Dodano załącznik "Zgłoszenie przyjęte bez uwag i sprzeciwu, Pabianice, ul. Konstantynowska 43, dz.143, obręb P- 9." (Agnieszka Kilańczyk)
08.06.2021 09:49 zgłoszenie budowy zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w Pabianicach, przy ul. Konstantynowskiej 43, na działce nr ewid. 143, obręb P-9. (Agnieszka Kilańczyk)