Zawiwdomienie dotyczące zgłoszenia rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej oraz budowy doziemnej i wewnętrznej instalacji gazowej do drugiego budynku mieszkalnego, jednorodzinnego w Pabianicach, przy ul. Waryńskiego 33, na działce nr ewid. 462, obręb P-7.

­

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

         Zgodnie z art. 30a ustawy Prawo budowlane, zawiadamiamy, że w dniu 02.06.2021r., Inwestorzy Monika i Konrad Hankiewicz, dokonali zgłoszenia rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej oraz budowy doziemnej i wewnętrznej instalacji gazowej do drugiego budynku mieszkalnego, jednorodzinnego w Pabianicach, przy ul. Waryńskiego 33, na działce nr ewid. 462, obręb P-7.

          Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14.06.1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego, informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące w/w sprawy w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Partyzancka 56, w Wydziale Architektury i Budownictwa, I piętro, pokój 11 (tel. 42 208 77 06).

         O rozstrzygnięciu postępowania organ zamieści informację w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu w terminie 3 dni.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zawiwdomienie dotyczące zgłoszenia rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej oraz budowy doziemnej i wewnętrznej instalacji gazowej do drugiego budynku mieszkalnego, jednorodzinnego w Pabianicach, przy ul. Waryńskiego 33, na działce nr ewid. 462, obręb P-7.
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Pabianicach
Informację opublikował:Agnieszka Kilańczyk
Informację wytworzył:Agnieszka Kilańczyk
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:08.06.2021 13:46

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
30.06.2021 14:30 Edycja dokumentu (Agnieszka Kilańczyk)
30.06.2021 14:30 Dodano załącznik "Zgłoszenie przyjęte bez uwag i sprzeciwu, Pabianice, ul.Waryńskiego 33, dz. 462, obręb P- 7." (Agnieszka Kilańczyk)
08.06.2021 13:46 zgłoszenie rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej oraz budowy doziemnej i wewnętrznej instalacji gazowej do drugiego budynku w Pabianicach, przy ul. Waryńskiego 33, (Agnieszka Kilańczyk)