Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy doziemnej i wewnętrznej instalacji gazowej do budynku mieszkalnego, jednorodzinnego w Pabianicach, przy ul. Ornej 12, na działkach nr ewid. 214/5, 218/5, 222/3, obręb P-29.

­

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

          Zgodnie z art. 30a ustawy Prawo budowlane, zawiadamiamy, że w dniu 02.06.2021r., Inwestorka Pani Bronisława Chotarska - Kaim, dokonała zgłoszenia budowy doziemnej i wewnętrznej instalacji gazowej do budynku mieszkalnego, jednorodzinnego w Pabianicach, przy ul. Ornej 12, na działkach nr ewid. 214/5, 218/5, 222/3, obręb P-29.

         Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14.06.1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego, informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące w/w sprawy w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Partyzancka 56, w Wydziale Architektury i Budownictwa, I piętro, pokój 11 (tel. 42 208 77 07).

         O rozstrzygnięciu postępowania organ zamieści informację w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu w terminie 3 dni.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy doziemnej i wewnętrznej instalacji gazowej do budynku mieszkalnego, jednorodzinnego w Pabianicach, przy ul. Ornej 12, na działkach nr ewid. 214/5, 218/5, 222/3, obręb P-29.
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Pabianicach
Informację opublikował:Agnieszka Kilańczyk
Informację wytworzył:Agnieszka Kilańczyk
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:09.06.2021 09:09

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
23.06.2021 14:26 Edycja dokumentu (Agnieszka Kilańczyk)
23.06.2021 14:26 Dodano załącznik "Zgłoszenie przyjęte bez uwag i sprzeciwu, Pabianice, ul. Orna 12, dz.214/5, 218/5, 222/3, obręb P-29." (Agnieszka Kilańczyk)
09.06.2021 09:09 zgłoszenie budowy doziemnej i wewnętrznej instalacji gazowej do budynku mieszkalnego, w Pabianicach, przy ul. Ornej 12, dz. 214/5, 218/5, 222/3, obręb P-29. (Agnieszka Kilańczyk)