Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy zbiornikowej i wewnętrznej instalacji gazowej ze zbiornika naziemnego do budynku mieszkalnego, jednorodzinnego w miejscowości Pawlikowice, na działce nr ewid. 193/1, gm. Pabianice.

­

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

          Zgodnie z art. 30a ustawy Prawo budowlane, zawiadamiamy, że w dniu 09.06.2021r., Inwestorzy Agnieszka i Sławomir Stus, dokonali zgłoszenia budowy zbiornikowej i wewnętrznej instalacji gazowej ze zbiornika naziemnego do budynku mieszkalnego, jednorodzinnego w miejscowości Pawlikowice, na działce nr ewid. 139/1, gm. Pabianice.

         Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14.06.1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego, informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące w/w sprawy w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Partyzancka 56, w Wydziale Architektury i Budownictwa, I piętro, pokój 10 (tel. 42 208 77 09).

         O rozstrzygnięciu postępowania organ zamieści informację w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu w terminie 3 dni.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy zbiornikowej i wewnętrznej instalacji gazowej ze zbiornika naziemnego do budynku mieszkalnego, jednorodzinnego w miejscowości Pawlikowice, na działce nr ewid. 193/1, gm. Pabianice.
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Pabianicach
Informację opublikował:Agnieszka Kilańczyk
Informację wytworzył:Agnieszka Kilańczyk
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:10.06.2021 13:05

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
02.07.2021 12:34 Edycja dokumentu (Agnieszka Kilańczyk)
01.07.2021 09:51 Edycja dokumentu (Agnieszka Kilańczyk)
01.07.2021 09:50 Dodano załącznik "Zgłoszenie przyjęte bez uwag i sprzeciwu, Pawlikowice, dz. 139/1, gm. Pabianice." (Agnieszka Kilańczyk)
10.06.2021 13:05 zgłoszenie budowy zbiornikowej i wewnętrznej instalacji gazowej ze zbiornika naziemnego w miejscowości Pawlikowice, na działce nr ewid. 193/1, gm. Pabianice. (Agnieszka Kilańczyk)