Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy wewnętrznej instalacji gazowej w Pabianicach, przy ul. Ossowskiego 11, na działce nr ewid. 86, obręb P-16.

­

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

         Zgodnie z art. 30a ustawy Prawo budowlane, zawiadamiamy, że w dniu 09.06.2021r., Inwestorka Pani Iwona Gieras, dokonała zgłoszenia budowy wewnętrznej instalacji gazowej w Pabianicach, przy ul. Ossowskiego 11, na działce nr ewid. 86, obręb P-16.

         Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14.06.1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego, informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące w/w sprawy w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Partyzancka 56, w Wydziale Architektury i Budownictwa, I piętro, pokój 11 (tel. 42 208 77 07).

         O rozstrzygnięciu postępowania organ zamieści informację w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu w terminie 3 dni.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy wewnętrznej instalacji gazowej w Pabianicach, przy ul. Ossowskiego 11, na działce nr ewid. 86, obręb P-16.
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Pabianicach
Informację opublikował:Agnieszka Kilańczyk
Informację wytworzył:Agnieszka Kilańczyk
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:10.06.2021 13:10

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
30.06.2021 14:24 Edycja dokumentu (Agnieszka Kilańczyk)
30.06.2021 14:20 Dodano załącznik "Zgłoszenie przyjęte bez uwag i sprzeciwu, Pabianice, ul. Ossowskiego 11, dz. 86, obręb P- 16." (Agnieszka Kilańczyk)
10.06.2021 13:10 zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej w Pabianicach, przy ul. Ossowskiego 11, na działce nr ewid. 86, obręb P-16. (Agnieszka Kilańczyk)