Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w Chechle Pierwszym w ul. Asnyka od ul. 15 Pułku Piechoty Wilków, na działkach nr ewid. 304/1, 302/7, 302/14, gm. Dobroń i na działce nr ewid. 10/1, obręb P-5.

­

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

         Zgodnie z art. 30a ustawy Prawo budowlane, zawiadamiamy, że w dniu 10.06.2021r., Pełnomocnik Inwestora PSG Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, Pani Magdalena Bulzacka, dokonała zgłoszenia budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w Chechle Pierwszym w ul. Asnyka od ul. 15 Pułku Piechoty Wilków, na działkach nr ewid. 304/1, 302/7, 302/14, gm. Dobroń i na działce nr ewid. 10/1, obręb P-5.

          Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14.06.1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego, informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące w/w sprawy w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Partyzancka 56, w Wydziale Architektury i Budownictwa, I piętro, pokój 10 (tel. 42 208 77 10).

        O rozstrzygnięciu postępowania organ zamieści informację w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu w terminie 3 dni.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w Chechle Pierwszym w ul. Asnyka od ul. 15 Pułku Piechoty Wilków, na działkach nr ewid. 304/1, 302/7, 302/14, gm. Dobroń i na działce nr ewid. 10/1, obręb P-5.
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Pabianicach
Informację opublikował:Agnieszka Kilańczyk
Informację wytworzył:Agnieszka Kilańczyk
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:14.06.2021 08:36

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
14.09.2021 12:53 Edycja dokumentu (Agnieszka Kilańczyk)
14.09.2021 12:53 Dodano załącznik "Zgłoszenie przyjęte bez uwag i sprzeciwu, Pabianice, dz. 10/1, obręb P- 5 oraz Chechło Pierwsze, ul. Asnyka, dz. 304/1, gm. Dobroń." (Agnieszka Kilańczyk)
21.06.2021 15:46 Edycja dokumentu (Agnieszka Kilańczyk)
21.06.2021 15:46 Dodano załącznik "Postanowienie nr 246/2021 z dnia 21.06.2021" (Agnieszka Kilańczyk)
14.06.2021 08:36 zgłoszenie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w Chechle Pierwszym w ul. Asnyka od ul. 15 Pułku Piechoty Wilków, (Agnieszka Kilańczyk)