Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy doziemnej i wewnętrznej instalacji gazowej ze zbiornikiem naziemnym na gaz płynny do budynku mieszkalnego, jednorodzinnego w miejscowości Żytowice 36A, na działce nr ewid. 342/1, gm. Pabianice.

­

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

         Zgodnie z art. 30a ustawy Prawo budowlane, zawiadamiamy, że w dniu 11.06.2021r., Inwestor Pan Zdzisław Holwek, dokonał zgłoszenia budowy doziemnej i wewnętrznej instalacji gazowej ze zbiornikiem naziemnym na gaz płynny do budynku mieszkalnego, jednorodzinnego w miejscowości Żytowice 36A, na działce nr ewid. 342/1, gm. Pabianice.

        Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14.06.1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego, informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące w/w sprawy w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Partyzancka 56, w Wydziale Architektury i Budownictwa, I piętro, pokój 10 (tel. 42 208 77 09).

         O rozstrzygnięciu postępowania organ zamieści informację w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu w terminie 3 dni.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy doziemnej i wewnętrznej instalacji gazowej ze zbiornikiem naziemnym na gaz płynny do budynku mieszkalnego, jednorodzinnego w miejscowości Żytowice 36A, na działce nr ewid. 342/1, gm. Pabianice.
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Pabianicach
Informację opublikował:Agnieszka Kilańczyk
Informację wytworzył:Agnieszka Kilańczyk
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:15.06.2021 11:51

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
08.07.2021 15:44 Edycja dokumentu (Agnieszka Kilańczyk)
08.07.2021 15:44 Dodano załącznik "Zgłoszenie przyjęte bez uwag i sprzeciwu, Żytowice 36A, dz. 342/1, gm. Pabianice." (Agnieszka Kilańczyk)
15.06.2021 11:51 zgłoszenie budowy doziemnej i wewnętrznej instalacji gazowej ze zbiornikiem naziemnym na gaz Żytowice 36A, na działce nr ewid. 342/1, gm. Pabianice. (Agnieszka Kilańczyk)