Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy zbiornikowej i wewnętrznej instalacji gazowej ze zbiornika naziemnego do budynku mieszkalnego, jednorodzinnego w miejscowości Rydzyny 10F, na działkach nr ewid. 450/5, 450/6, gm. Pabianice.

­

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

        Zgodnie z art. 30a ustawy Prawo budowlane, zawiadamiamy, że w dniu 15.06.2021r., Inwestorka Pani Angelika Wróbel, dokonała zgłoszenia budowy zbiornikowej i wewnętrznej instalacji gazowej ze zbiornika naziemnego do budynku mieszkalnego, jednorodzinnego w miejscowości Rydzyny 10F, na działkach nr ewid. 450/5, 450/6, gm. Pabianice.

          Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14.06.1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego, informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące w/w sprawy w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Partyzancka 56, w Wydziale Architektury i Budownictwa, I piętro, pokój 10 (tel. 42 208 77 09). 

         O rozstrzygnięciu postępowania organ zamieści informację w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu w terminie 3 dni.

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy zbiornikowej i wewnętrznej instalacji gazowej ze zbiornika naziemnego do budynku mieszkalnego, jednorodzinnego w miejscowości Rydzyny 10F, na działkach nr ewid. 450/5, 450/6, gm. Pabianice.
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Pabianicach
Informację opublikował:Agnieszka Kilańczyk
Informację wytworzył:Agnieszka Kilańczyk
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:16.06.2021 14:55

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
16.06.2021 14:55 zgłoszenia budowy zbiornikowej i wewnętrznej instalacji gazowej ze zbiornika naziemnego w miejscowości Rydzyny 10F, na działkach nr ewid. 450/5, 450/6, gm. Pabianice. (Agnieszka Kilańczyk)