Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy doziemnej i wewnętrznej instalacji gazowej do budynku mieszkalnego, jednorodzinnego w Pabianicach, przy ul. Skałdowej 13, na działce nr ewid. 189, obręb P-3.

­

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

          Zgodnie z art. 30a ustawy Prawo budowlane, zawiadamiamy, że w dniu 14.06.2021r., Pełnomocnik Inwestora Pan Rafał Niewinny, dokonał zgłoszenia budowy doziemnej i wewnętrznej instalacji gazowej do budynku mieszkalnego, jednorodzinnego w Pabianicach, przy ul. Skałdowej 13, na działce nr ewid. 189, obręb P-3.

        Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14.06.1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego, informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące w/w sprawy w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Partyzancka 56, w Wydziale Architektury i Budownictwa, I piętro, pokój 11 (tel. 42 208 77 07).

         O rozstrzygnięciu postępowania organ zamieści informację w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu w terminie 3 dni.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy doziemnej i wewnętrznej instalacji gazowej do budynku mieszkalnego, jednorodzinnego w Pabianicach, przy ul. Skałdowej 13, na działce nr ewid. 189, obręb P-3.
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Pabianicach
Informację opublikował:Agnieszka Kilańczyk
Informację wytworzył:Agnieszka Kilańczyk
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:16.06.2021 15:07

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
05.07.2021 10:58 Edycja dokumentu (Agnieszka Kilańczyk)
05.07.2021 10:58 Dodano załącznik "Zgłoszenie przyjęte bez uwag i sprzeciwu, Pabianice, ul.Skałdowa 13, dz.189, obręb P-3." (Agnieszka Kilańczyk)
16.06.2021 15:07 zgłoszeni budowy doziemnej i wewnętrznej instalacji gazowej d w Pabianicach, przy ul. Skałdowej 13, na działce nr ewid. 189, obręb P-3. (Agnieszka Kilańczyk)