Ogłoszenie dot. ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości położonej w Pabainicach, oznaczonej w ewidencji gruntów w obrębie 0029 P-29 jako działka nr 67

­

Ogłoszenie

Starosta Pabianicki
wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej
podaje do publicznej wiadomości,
iż Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach
wystąpiła z wnioskiem o ograniczenie, w drodze decyzji,
sposobu korzystania z części nieruchomości o pow. 9 m²
o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Pabianicach
w obrębie 0029 P-29, oznaczonej w ewidencji gruntów jako
działka nr 67 o pow. całkowitej 0,6542 ha,
w celu realizacji inwestycji polegającej na wybudowaniu
odcinka sieci wodociągowej Dz110 PEHD na w/w części nieruchomości.
Z uwagi na powyższe, na podstawie art. 114 ust. 3 i 4 i art. 124a
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 z późn.zm.),
Starosta Pabianicki wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej
wzywa wszystkie osoby, którym przysługują prawa rzeczowe
do nieruchomości do ich ujawnienia i udowodnienia w terminie
2 miesięcy od dnia niniejszego ogłoszenia – pod rygorem
pominięcia praw tych osób w postępowaniu o ograniczenie
sposobu korzystania z w/w części nieruchomości.
Wszelkie oświadczenia, wnioski oraz dokumenty należy przesłać
na adres Starostwa Powiatowego w Pabianicach
lub przedłożyć w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami,
ul. Piłsudskiego 2, 95-200 Pabianice, budynek C,
I piętro, pokój 103, tel.: (42) 225 40 58.

 

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Ogłoszenie dot. ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości położonej w Pabainicach, oznaczonej w ewidencji gruntów w obrębie 0029 P-29 jako działka nr 67
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Grzelak
Informację wytworzył:Gabriela Wenne-Błażyńska
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:22.06.2021 08:46

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
22.06.2021 08:46 Utworzenie dokumentu. (Małgorzata Grzelak)