Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy wewnętrznej instalacji gazowej w Pabianicach, przy ul. Jutrzkowickiej 83, na działce nr ewid. 509/2, obręb P-17.

­

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

         Zgodnie z art. 30a ustawy Prawo budowlane, zawiadamiamy, że w dniu 29.06.2021r., Inwestor Pan Henryk Pliszka, dokonał zgłoszenia budowy wewnętrznej instalacji gazowej w Pabianicach, przy ul. Jutrzkowickiej 83, na działce nr ewid. 509/2, obręb P-17.

          Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14.06.1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego, informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące w/w sprawy w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Partyzancka 56, w Wydziale Architektury i Budownictwa, I piętro, pokój 11 (tel. 42 208 77 05).

        O rozstrzygnięciu postępowania organ zamieści informację w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu w terminie 3 dni.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy wewnętrznej instalacji gazowej w Pabianicach, przy ul. Jutrzkowickiej 83, na działce nr ewid. 509/2, obręb P-17.
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Pabianicach
Informację opublikował:Agnieszka Kilańczyk
Informację wytworzył:Agnieszka Kilańczyk
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:12.07.2021 15:33

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
20.07.2021 15:28 Edycja dokumentu (Agnieszka Kilańczyk)
20.07.2021 15:28 Dodano załącznik "Zgłoszenie przyjęte bez uwag i sprzeciwu, Pabianice, ul. Jutrzkowicka 83, dz. 509/2, obręb P-17." (Agnieszka Kilańczyk)
12.07.2021 15:33 zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej w Pabianicach, przy ul. Jutrzkowickiej 83, na działce nr ewid. 509/2, obręb P-17. (Agnieszka Kilańczyk)