Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej do istniejącego budynku w Ksawerowie, przy ul. Mały Skręt 20, na działce nr ewid. 765/1, gm. Ksawerów.

­

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

         Zgodnie z art. 30a ustawy Prawo budowlane, zawiadamiamy, że w dniu 13.07.2021r., Inwestorzy Marta i Piotr Klimczak, dokonali zgłoszenia budowy zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej do istniejącego budynku w Ksawerowie, przy ul. Mały Skręt 20, na działce nr ewid. 765/1, gm. Ksawerów.

         Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14.06.1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego, informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące w/w sprawy w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Partyzancka 56, w Wydziale Architektury i Budownictwa, I piętro, pokój 10 (tel. 42 208 77 08).

        O rozstrzygnięciu postępowania organ zamieści informację w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu w terminie 3 dni.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej do istniejącego budynku w Ksawerowie, przy ul. Mały Skręt 20, na działce nr ewid. 765/1, gm. Ksawerów.
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Pabianicach
Informację opublikował:Agnieszka Kilańczyk
Informację wytworzył:Agnieszka Kilańczyk
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:14.07.2021 14:54

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
04.08.2021 08:24 Edycja dokumentu (Agnieszka Kilańczyk)
04.08.2021 08:23 Dodano załącznik "Zgłoszenie przyjęte bez uwag i sprzeciwu, Ksawerów, ul. Mały Skręt 20, dz. 765/1, gm. Ksawerów." (Agnieszka Kilańczyk)
14.07.2021 14:54 zgłoszenie budowy zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej do istniejącego budynku w Ksawerowie, przy ul. Mały Skręt 20, na działce nr ewid. 765/1, gm. Ksawerów. (Agnieszka Kilańczyk)