Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy kablowej sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego w miejscowości Szynkielew, na działkach nr ewid. 79/8, 78/5, 79/17, 217/3, 51/4, 215/1, gm. Pabianice.

­

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

         Zgodnie z art. 30a ustawy Prawo budowlane, zawiadamiamy, że w dniu 16.07.2021r., Pełnomocnik Inwestora Gminy Pabianice, Pan Seweryn Świątek, dokonał zgłoszenia budowy kablowej sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego w miejscowości Szynkielew, na działkach nr ewid. 79/8, 78/5, 79/17, 217/3, 51/4, 215/1, gm. Pabianice.

          Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14.06.1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego, informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące w/w sprawy w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Partyzancka 56, w Wydziale Architektury i Budownictwa, I piętro, pokój 10 (tel. 42 208 77 09).

        O rozstrzygnięciu postępowania organ zamieści informację w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu w terminie 3 dni.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy kablowej sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego w miejscowości Szynkielew, na działkach nr ewid. 79/8, 78/5, 79/17, 217/3, 51/4, 215/1, gm. Pabianice.
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Pabianicach
Informację opublikował:Agnieszka Kilańczyk
Informację wytworzył:Agnieszka Kilańczyk
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:19.07.2021 15:53

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
09.08.2021 08:46 Edycja dokumentu (Agnieszka Kilańczyk)
09.08.2021 08:46 Dodano załącznik "Zgłoszenie przyjęte bez uwag i sprzeciwu, Szynkielew, dz. 79/8, 78/5, 79/17, 217/3, 51/4, 215/1, gm. Pabianice." (Agnieszka Kilańczyk)
19.07.2021 15:53 zgłoszenie budowy kablowej sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego w miejscowości Szynkielew, na dz. 79/8, 78/5, 79/17, 217/3, 51/4, 215/1, gm. Pabianice. (Agnieszka Kilańczyk)