Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej do istniejącego budynku mieszkalnego, jednorodzinnego w miejscowości Pabianice, przy ul. Niskiej 7, na działce nr ewid. 405, obręb P-29.

­

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

          Zgodnie z art. 30a ustawy Prawo budowlane, zawiadamiamy, że w dniu 21.07.2021r., Inwestorka Maria Smolarek, dokonała zgłoszenia budowy zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej do istniejącego budynku mieszkalnego, jednorodzinnego w miejscowości Pabianice, przy ul. Niskiej 7, na działce nr ewid. 405, obręb P-29.

          Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14.06.1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego, informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące w/w sprawy w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Partyzancka 56, w Wydziale Architektury i Budownictwa, I piętro, pokój 11 (tel. 42 208 77 07).

         O rozstrzygnięciu postępowania organ zamieści informację w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu w terminie 3 dni.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej do istniejącego budynku mieszkalnego, jednorodzinnego w miejscowości Pabianice, przy ul. Niskiej 7, na działce nr ewid. 405, obręb P-29.
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Pabianicach
Informację opublikował:Agnieszka Kilańczyk
Informację wytworzył:Agnieszka Kilańczyk
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:23.07.2021 12:25

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
11.08.2021 08:38 Edycja dokumentu (Katarzyna Lewandowska)
11.08.2021 08:37 Dodano załącznik "Zagłoszenie przyjęte bez uwag i sprzeciwu dotyczące budowy zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej do istniejącego budynku mieszkalnego, jednorodzinnego w miejscowości Pabianice, przy ul. Niskiej 7, na działce nr ewid. 405, obręb P-29. " (Katarzyna Lewandowska)
23.07.2021 12:25 zgłoszenie budowy zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej do budynku mieszkalnego w miejscowości Pabianice, przy ul. Niskiej 7,dz. 405, obręb P-29. (Agnieszka Kilańczyk)