Zawiadomienie 6223 12 06 - odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z ulicy Srebrzyńskiej w Konstantynowie Łódzkim do rowu melioracyjnego N-17 w km 2+029

­

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18.07.2001r. Prawo wodne (Dz.U.Nr 239 poz. 2019 z późniejszymi zmianami) Starostwo Powiatowe w Pabianicach informuje o wszczęciu postepowania wodnoprawnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:
- odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z ulicy Srebrzyńskiej w Konstantynowie Łódzkim do rowu melioracyjnego N-17 w km 2+029
- przebudowe rowu N-17 w km 2+029 poprzez wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej Dn 600.
Osoby zainteresowane w sprawie mogą zapoznać się z operatem wodnoprawnym oraz wnieść uwagi do dnia 07.08.2006r. w siedzibie tut. Wydziału.

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zawiadomienie 6223 12 06 - odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z ulicy Srebrzyńskiej w Konstantynowie Łódzkim do rowu melioracyjnego N-17 w km 2+029
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Borowiec
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:26.07.2006 09:16

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
26.07.2006 09:16 Utworzenie dokumentu. (Małgorzata Borowiec)