Zawiadomienie 6223 16 07 - odprowadzenie ścieków opadowych z terenu projektowanego zakładu w Ksawerowie przy ul. Cegielnianej 7/8.

­

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18.07.2001r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 239 poz. 2019 z 2005r. z późn. zmian.) Starostwo Powiatowe w Pabianicach informuje o wszczęciu postępowania wodnoprawnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie scieków opadowych z terenu projektowanego zakładu w Ksawerowie przy ul. Cegielnianej 7/8 wylotem o śr. 40 cm do ziemi za pomocą projektowanego zbiornika wraz ze studniami chłonnymi, zlokalizowanego na działce nr ew. 1360/1 w Ksawerowie przy ul. Cegielnianej 7/9.
Osoby zainteresowane w sprawie mogą zapoznać się z operatem wodnoprawnym oraz wnieść uwagi do dnia 18.06.2006r. w tut. Wydziale.

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zawiadomienie 6223 16 07 - odprowadzenie ścieków opadowych z terenu projektowanego zakładu w Ksawerowie przy ul. Cegielnianej 7/8.
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Borowiec
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:08.06.2007 10:39

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
08.06.2007 10:39 Utworzenie dokumentu. (Małgorzata Borowiec)