Zawiadomienie 6223 22 07 08 - zmiana pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody ze studni zlokalizowanej na działce nr 303/2 w Woli Zaradzyńskiej gm. Ksawerów.

­

Zgodnie z art. 127 ust. z dnia 18.07.2001r. Pawo wodne (Dz. U. Nr 239 z 2005r. poz. 2019 z późn. zmian.) Starostwa Pabianicki informuje o wszczęciu na wniosek Gminy Ksawerów postępowania w sprawie zmiany pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody podziemnej z dwóch studni głębinowych Nr 1 - z utworów górnej kredy i Nr 2 - z utorów czwartorzędowych w zakresie czasowego zwiększenia poboru dobowego i rocznego.
Ujęcie jest zlokalizowane w obrębie SUW na działce nr 303/2 w miejscowości Wola Zaradzyńska, gm. Ksawerów, pow. Pabianice, woj. wójdzkie.
Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z dokumentami oraz wnieść uwagi w sprawie do dnia 20.06.2008r. w tut. Wydziale.

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zawiadomienie 6223 22 07 08 - zmiana pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody ze studni zlokalizowanej na działce nr 303/2 w Woli Zaradzyńskiej gm. Ksawerów.
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Borowiec
Informację wytworzył:Izabela Rzempowska
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:09.06.2008 12:47

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
09.06.2008 12:47 Utworzenie dokumentu. (Małgorzata Borowiec)