Zawiadomienie 6223 20 08 - pobór wód podziemnych z dwóch studni głębinowych w Ksawerowie ul. Zachodnia 25.

­

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18.07.2001r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 239 poz. 2019 z 2005r. z późn. zmian.) Starosta Pabianicki informuje o wszczęciu na wniosek "Zarębski" Sp. z o.o. z siedziba w Ksawerowie ul. Zachodnia 25, postepowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z dwóch studni głębinowych zlokalizowanych w Ksawerowie ul. Zachodnia 25 Dz. nr ew. 1504/31 ujmujący czwartorzędowe pietro wodonośne.
W terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienie można w tut. Wydziale zapoznać się z dokumentami oraz wnieść uwagi w sprawie.

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zawiadomienie 6223 20 08 - pobór wód podziemnych z dwóch studni głębinowych w Ksawerowie ul. Zachodnia 25.
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Borowiec
Informację wytworzył:Izabela Rzempowska
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:31.10.2008 09:41

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
31.10.2008 09:41 Utworzenie dokumentu. (Małgorzata Borowiec)