Zawiadomienie 6223 3 08 - zmiana pozwolenia wodnoprawnego dla ŁZE Dystrybucja Sp. z o.o.z siedziba w Łodzi ul. Tuwima 58.

­

Zgodnia z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18.07.2001r.Prawo wodne (Dz. U. Nr 239 poz. 2019 z późn. zmian.) Starostwo Powiatowe w Pabianicach informuje o wszczęciu postępowania wodnoprawnego w sprawie zmiany pozwolenia wodnoprawnego dla ŁZE Dystrybucja Sp. z o.o. z siedziba w Łodzi przy ul. Tuwima 58 na odprowadzenie ścieków deszsczowych z terenu stacji energetycznej - GPZ Pabianice zlokalizowanej przy ul. Rypułtowickiej 20 wylotem o śr. 400 dop rzeki Dobrzynki w km 4+813 w Pabianicach - Decyzja Nr 134/08 z dnia 18.03.2008r.
Zmiana będzie dotyczyć zmiany nazwy Spółki. Dotychczas uzywana nazwa ŁZE Dystrybucja Sp. z o.o. została zastąpiona nową nazwą "PGE Dystrybucja Łódź Sp. z o.o." Adres siedziby Spółki oraz numery rejestrowe pozostają bez zmian.
Prosimy o wyrażanie zgody na zmianę decyzji w terminie do 19.12.2008r. 

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zawiadomienie 6223 3 08 - zmiana pozwolenia wodnoprawnego dla ŁZE Dystrybucja Sp. z o.o.z siedziba w Łodzi ul. Tuwima 58.
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Borowiec
Informację wytworzył:Izabela Rzempowska
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:08.12.2008 11:43

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
08.12.2008 11:43 Utworzenie dokumentu. (Małgorzata Borowiec)