zawiadomienie 6223 21 08 - odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z ul. rszewskiej, Jesiennej i polnej w Konstantynowie Łódzkim do rzeki Jasieniec w km 1+290 i z ul. Łużyckiej do rowu R-D1.

­

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18.07.2001r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 239 poz. 2019 z późn. zmian.) Starostwo Powiatowe w Pabianicach informuje o wszczęciu postępowania wodnoprawnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Konstantynów Łódzki na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z ul. Rszewskiej, Jesiennej i Polnej w Konstantynowie Łódzkim do rzeki Jasieniec wraz z wykonaniem wylotu o śr. 400 do rzeki Jasieniec w km 1+290 oraz odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z ul. Łużyckiej w Konstantynowie Łódzkim do rowu R-D1 i wykonanie wylotu o śr. 300 do rowu R-D1 w km 0+120.
Osoby zainteresowane w sprawie mogą zapoznać się z operatem wodnoprawnym oraz wnieść uwagi do dnia 31.12.2008r. w tut. Wydziale

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:zawiadomienie 6223 21 08 - odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z ul. rszewskiej, Jesiennej i polnej w Konstantynowie Łódzkim do rzeki Jasieniec w km 1+290 i z ul. Łużyckiej do rowu R-D1.
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Borowiec
Informację wytworzył:Izabela Rzempowska
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:18.12.2008 14:34

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
18.12.2008 14:34 Utworzenie dokumentu. (Małgorzata Borowiec)