Rejestr Uchwał Rady Powiatu Pabianickiego podjętych w lipcu 2009 roku

­

uchwała Nr

z dnia

w sprawie

XLII/311/09

17-07-2009 Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Powiatu Pabianickiego na lata 2009 -2014

XLII/312/09

17-07-2009 zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2009 rok

XLII/313/09

17-07-2009 zmiany Uchwały Nr XXXIX/288/09 z dnia 23 kwietnia 2009 roku

XLII/314/09

17-07-2009 upoważnienia Zarządu Powiatu Pabianickiego do ustanowienia stosownych zabezpieczeń dla projektu "Nie tylko podręcznik i tablica - wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych w kształceniu młodzieży ze szkół różnych szczebli"

XLII/315/09

17-07-2009 rozszerzenia działań prowadzonych w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą "NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH 2008-2011" na drodze powiatowej nr 3314E poprzez realizację zadania
pn. "Remont drogi powiatowej nr 3314E od drogi wojewódzkiej nr 710 w Lutomiersku do miejscowości Szydłów, gm. Lutomiersk - kontynuacja".

XLII/316/09

17-07-2009 wyrażenia zgody na używanie herbu Powiatu Pabianickiego

XLIII/317/09

28-07-2009 Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Powiatu Pabianickiego na lata 2009-2014

XLIII/318/09

28-07-2009 zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2009 rok

XLIII/319/09

28-07-2009 wyrażenia zgody na aplikowanie o dofinansowanie projektu "Pomóż marzeniom ..." w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

XLIII/320/09

28-07-2009 wyrażenia zgody na udział Powiatu Pabianickiego
w projekcie "Wsparcie administracji powiatowej
w województwie łódzkim" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Rejestr Uchwał Rady Powiatu Pabianickiego podjętych w lipcu 2009 roku
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Wojciech Goss
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:28.07.2009 13:45

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
10.08.2009 14:42 Edycja dokumentu (Dorota Chojak)
10.08.2009 14:41 Edycja dokumentu (Dorota Chojak)
10.08.2009 14:10 Edycja dokumentu (Dorota Chojak)
10.08.2009 14:06 Edycja dokumentu (Dorota Chojak)
31.07.2009 15:22 Edycja dokumentu: Dodanie uchwał do rejestru (Wojciech Goss)
28.07.2009 13:57 Edycja dokumentu (Wojciech Goss)