Zawiadomienie 6223 27 09 - odprowadzenie ścieków deszczowych i roztopowych do rzeki Pabianki w km 0+726 z terenu Oddziału SUWARY S.A. w Pabianicach ul. G. Roweckiego 1B

­

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18.07.2001r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 239 poz. 2019 z późniejszymi zmianami) Starostwo Powiatowe w Pabianicach informuje o wszczęciu postępowania wodnoprawnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Spółki Akcyjnej "SUWARY" S.A. w Pabianicach ul. Grota Roweckiego 1B.
Osoby zainteresowane w sprawie mogą zapoznać się z operatem wodnoprawnym oraz wnieść uwagi do dnia 02.10.2009r. w tut. Wydziale

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zawiadomienie 6223 27 09 - odprowadzenie ścieków deszczowych i roztopowych do rzeki Pabianki w km 0+726 z terenu Oddziału SUWARY S.A. w Pabianicach ul. G. Roweckiego 1B
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Borowiec
Informację wytworzył:Izabela Rzempowska
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:24.09.2009 10:43

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
24.09.2009 10:43 Utworzenie dokumentu. (Małgorzata Borowiec)