Zawiadomienie 6223 2 10 - pobór wód podziemnych z dwóch studni głębinowych zlokalizowanych na terenie stacji wodociągowej w Rydzynach

­

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18.07.01r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 239 z 2005r. poz. 2019 z późn. zmian.) Starosta Pabianicki informuje o wszczęciu na wniosek Wójta Gminy Pabianice z siedzibą w Pabianicach ul. Torowa 21 pow. pabianicki woj. łódzkie,  postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z dwóch studni zlokalizowanych na terenie stacji wodociągowej w miejscowości Rydzyny (dz. Nr 197), ujmujących górnokredowy poziom wodonośny oraz na odprowadzenie wód popłucznych z terenu powyższej stacji do gruntu za pomocą rowu melioracyjnego.
W siedzibie tut. Wydziału można zapoznać się z dokumentami oraz wnieść uwagi w sprawie.
Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 79 Kodeksu postępowania administracyjnego paragraf 1 (Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zmian.) w dniu 15 lutego 2010r. o godz. 10 zostaną przeprowadzone oględziny na terenie ww. ujęcia w celu odniesienia się do wniosku.

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zawiadomienie 6223 2 10 - pobór wód podziemnych z dwóch studni głębinowych zlokalizowanych na terenie stacji wodociągowej w Rydzynach
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Borowiec
Informację wytworzył:Izabela Rzempowska
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:24.02.2010 10:20

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
24.02.2010 10:20 Utworzenie dokumentu. (Małgorzata Borowiec)