Zawiadomienie 6224 20 10 - przebudowa rowu przydrożnego w pasie drogi wojewódzkiej Nr 710 w Mirosławicach

­

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18.07.2001r. Prawo wodne (Dz. U. nr 239 poz. 2019 z poźn. zmian.) Starostwo Powiatowe w Pabianicach informuje o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Ewy i Wojciecha Bachmat na wykonanie przebudowy rowu przydrożnego w pasie drogi wojewódzkiej Nr 710 w Mirosławicach gm. Lutomiersk poprzez zamontowanie przepustu rurowego o śr. 500 mm i długości L=6,0 m, umożliwiającego wjazd na działkę nr ew. 56/5 w Mirosławicach.
Osoby zainteresowane w sprawie mogą zapoznać się z operatem wodnoprawnym oraz wnieść uwagi w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania zawiadomienia w tut. Wydziale.

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zawiadomienie 6224 20 10 - przebudowa rowu przydrożnego w pasie drogi wojewódzkiej Nr 710 w Mirosławicach
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Borowiec
Informację wytworzył:Izabela Rzempowska
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:16.08.2010 13:05

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
16.08.2010 13:05 Utworzenie dokumentu. (Małgorzata Borowiec)