Zawiadomienie 6224 21 10 - likwidacja rowów przydrożnych w ulicy Mały Skręt w Ksawerowie wraz z odprowadzeniem ścieków deszczowych do rowu przydrożnego w ulicy Wschodniej

­

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18.07.2001r. Prawo wodne (Dz. U. nr 239 poz. 2019 z późn. zmian) Starostwo Powiatowe w Pabianicach informuje o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Ksawerów na:
1. wykonanie urządzeń wodnych tj.:
- likwidacje rowów przydroznych o kształcie trójkatnym i parametrach h=0,5 m i b=1,0 m w pasie ulicy Mały Skręt w Ksawerowie na długości od ul. Zachodniej do ulicy Długiej,
- przebudowę rowu przydrożnego w km 0+784,73 w ulicy Wschodniej poprzez zamontowanie wylotu o śr. 500,
2. szczególne korzystanie z wód poprzez odprowadzenie ścieków deszczowych podchodnikowych kanałem ściekowym z ulicy Mały Skręt w Ksawerowie z odcinka od ulicy Łódzkiej do ulicy Wschodniej i od ulicy Długiej do ulicy Wschodniej projektowanym wylotem o śr. 500 do rowu przydrożnego w ulicy Wschodniej.
Osoby zainteresowane w sprawie mogą zapoznać sie z operatem wodnoprawnym oraz wnieść uwagi w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania zawiadomienia w tut. Wydziale.

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zawiadomienie 6224 21 10 - likwidacja rowów przydrożnych w ulicy Mały Skręt w Ksawerowie wraz z odprowadzeniem ścieków deszczowych do rowu przydrożnego w ulicy Wschodniej
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Borowiec
Informację wytworzył:Irena Grenda
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:08.09.2010 15:47

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
08.09.2010 15:47 Utworzenie dokumentu. (Małgorzata Borowiec)