Zawiadomienie 6223 17 10 - wykonanie studni nr 1 oraz pobor wód podziemnych w Pabianicach przy ul. Barucha 3.

­

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18.07.01r. Prawo wodne (dz. U. Nr 239 z 2005r. poz. 2019 z póxn. zmian.) Starosta Pabianicki informuje o wszczęciu na wniosek Pana Przemysława Sendereckiego działającego z upoważnienia P.P.H.U. "NAVI" Sp. komandytowej Wiesław Nalepa i wspólnicy z siedzibą w Pabianicach ul. Barucha 3, woj. łódzkie, postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - studni nr 1 oraz na pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych poprzez studnię nr 1 zlokalizowaną w Pabianicach przy ul. Barucha 3, pow. pabianicki, woj. łódzkie.
W siedzibie tut. Wydziału można zapoznać się z dokumentami oraz wnieść uwagi w sprawie do dnia 10.09.2010r.
Jednocześnie informujemy, że na podstawie art. 79 par. 1 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kpa w dniu 13 września 2010r. o godz. 10 zostaną przeprowadzone ogledziny na terenie ww. ujęcia w celu odniesienia sie do wniosku.

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zawiadomienie 6223 17 10 - wykonanie studni nr 1 oraz pobor wód podziemnych w Pabianicach przy ul. Barucha 3.
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Borowiec
Informację wytworzył:Izabela Rzempowska
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:09.09.2010 15:33

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
09.09.2010 15:33 Utworzenie dokumentu. (Małgorzata Borowiec)