Zawiadomienie 6224 22 10 - budowa rowów przydrożnych wzdłuz drogi gminnej 108023E w Hermanowie gm. Pabianice wraz z odprowadzeniem ścieków opadowych do gruntu.

­

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18.07.2001r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 239 poz. 2019 z późn. zmian.) Starostwo Powiatowe w Pabianicach informuje o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Pabianice na wykonanie urządzeń wodnych i szczególne korzystanie z wód w tym:
1. budowa rowów przydrożnych wzdłuż drogi gminnej 108023E w Hermanowie gm. Pabianice
2. przebudowa rowu melioracyjnego RD-11 poprzez posadowienie przepustu o śr. 1000 i długości 8 m od hm 30+20 do 30+21, wykonanie wylotów wód opadowych z rowów przydroznych wylot I prawostronny i wylot Ii lewostronny w hm 30+20,
3. odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z przebudowywanej drogi do gruntu tj. rowów przydrożnych i rowu melioracyjnego Rd-11.
odoby zainteresowane w sprawie mogą zapoznać sie z operatem wodnoprawnym oraz wnieść uwagi w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienie w tut. Wydziale.

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zawiadomienie 6224 22 10 - budowa rowów przydrożnych wzdłuz drogi gminnej 108023E w Hermanowie gm. Pabianice wraz z odprowadzeniem ścieków opadowych do gruntu.
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Borowiec
Informację wytworzył:Izabela Rzempowska
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:16.09.2010 12:53

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
16.09.2010 12:53 Utworzenie dokumentu. (Małgorzata Borowiec)