Zawiadomienie 6224 23 10 - przebudowa rowu melioracyjnego R-6 w hm 1+56 do 1+76 w Rydzynach.

­

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18.07.2001r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 239 poz. 2019 z póxn. zmian.) Starostwo Powiatowe w Pabianicach informuje o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Marcina Gołębiowskiego na wykonanie przebudowy rowu melioracyjnego R-6 w hm 1+56 do 1+76 poprzez przykrycie rurociągiem o śr. 600 mm o długości L=20 m na terenie działki nr ew. 500 w Rydzynach.
Osoby zainteresowane w sprawie mogą zapoznać się z operatem wodnoprawnym oraz wnieść uwagi w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania zawiadomienia w tut. Wydziale.

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zawiadomienie 6224 23 10 - przebudowa rowu melioracyjnego R-6 w hm 1+56 do 1+76 w Rydzynach.
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Borowiec
Informację wytworzył:Izabela Rzempowska
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:16.09.2010 13:07

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
16.09.2010 13:07 Utworzenie dokumentu. (Małgorzata Borowiec)